Wijziging kleine ondernemersregeling 2020

Vanaf 2020 wijzigt de kleineondernemersregeling (KOR). In plaats van de grens van € 1.883 aan BTW die t/m 2019 van toepassing was, is vanaf 2020 een maximale omzet van € 20.000,- per kalenderjaar bepalend of u in aanmerking komt voor de KOR. En in plaats van een korting op de BTW, wordt de KOR voortaan een vrijstelling op de BTW.

Vrijstelling BTW

De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de BTW. Dit houdt in dat u geen BTW in rekening brengt bij uw klanten, maar ook dat u de BTW die bij u in rekening gebracht wordt niet kunt aftrekken. U doet dus geen BTW aangifte meer. Niet voor iedere zelfstandige zal dit een voordelige regeling zijn. Bijvoorbeeld als uw klanten graag wel een BTW factuur ontvangen, of als u jaarlijks BTW terug ontvangt. Het is daarom goed om voor uzelf na te gaan of u te laten adviseren wat voor u de beste keuze is.

Omzetgrens van € 20.000

Als uw geschatte omzet op jaarbasis lager is dan € 20.000 dan kunt u gebruik maken van de KOR. Gaat u in de loop van 2020 toch over dit bedrag heen, dan kunt u vanaf dat moment niet meer meedoen aan de KOR. U gaat dan wel weer BTW in rekening brengen aan uw klanten en weer BTW aangifte doen. Deze wijziging dient u dan zo snel mogelijk door te geven aan de belastingdienst.

Vrijblijvende regeling

De nieuwe KOR is een vrijblijvende regeling. U kunt dus zelf kiezen of u – indien u op basis van uw geschatte omzet in 2020 aan het omzetcriterium voldoet- hieraan wilt deelnemen. U dient dit uiterlijk 20 november 2019 door te geven via het aan- of afmeldformulier op website van de belastingdienst.

Wel of niet meedoen?

Wij verwachten dat de nieuwe kleine ondernemersregeling voor veel ondernemers niet gunstig uitwerkt. U factureert weliswaar zonder BTW aan uw afnemers en u hoeft geen BTW-aangiften meer in te dienen, maar u verliest ook uw recht op aftrek van BTW. Bovendien zit u er 3 jaar aan vast.

Twijfelt u wat voor u de beste keuze is? Wij kijken graag met u mee of de nieuwe KOR wel of niet voordelig voor u is. Neem contact met ons op via T: 06 11 09 11 68 of per email via info@duwett.nl