Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor startende ondernemers

Bron: Rijksoverheid |

TVL nu ook voor startende ondernemers

Het kabinet zet de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook open voor een deel van de ondernemingen die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor startende ondernemers (TVL voor startende ondernemers) gaat open op 31 mei om 09.00 uur en geldt in ieder geval voor Q1 van 2021. Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart met hun onderneming  hebben tot 12 juli om 17.00 uur om TVL aan te vragen.

Startende ondernemers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Inclusief zzp’ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte.

Algemene informatie

De belangrijkste onderdelen van TVL voor starters Q1 2021 op een rij:

 • Het bedrijf heeft zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister.
 • De onderneming heeft minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres.
 • Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen. Zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca. Zie voor meer informatie hierover de toelichting onder de algemene informatie van TVL Q1.
 • De subsidie  wordt gebaseerd op het omzetverlies en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort.
 • Een bedrijf moet minimaal € 1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het omzetverlies in Q1 is 30% of hoger, vergeleken met de omzet van Q3 2020.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 124.999.
 • Bedrijven die na 15 maart 2020 zijn gestart en die een subsidiebedrag vanaf € 25.000 aanvragen, zijn verplicht een verklaring van een deskundige derde, zoals een accountant of een boekhouder, aan te leveren.
 • Startende ondernemingen die verbonden zijn aan 1 of meerdere andere ondernemingen en daarmee onderdeel zijn van een bestaande groep, komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Dochterondernemingen, werkmaatschappijen, nieuwe filialen die onder een aparte BV zijn gestart, en franchisenemers die niet los staan van de franchisegever zijn hier voorbeelden van.
 • Ook financiële instellingen, overheidsbedrijven, bedrijven die failliet zijn of uitstel van betaling hebben aangevraagd bij de rechtbank, komen niet in aanmerking.

Voor de TVL voor startende ondernemers wordt in het eerste kwartaal van 2021 uitgegaan van een bedrag van 90 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL voor starters uit.

In Q2 krijgen startende ondernemers ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Zij kunnen dan via de reguliere TVL een aanvraag doen en krijgen, net als in Q1, de mogelijkheid om Q3 van 2020 als referentieperiode te kiezen. Wanneer Q2 opent is op dit moment nog niet bekend. Meer informatie volgt op  deze website, RVO, KVK of abonneer je op de TVL update van RVO.

Hulp bij uitzoeken en aanvragen

Duwett helpt ondernemers bij het uitzoeken en aanvragen van de beschikbare maatregelen. Kunt u hulp gebruiken? Neem contact met ons op via email of telefoon voor meer informatie.