Nieuw BTW nummer voor eenmanszaken

Eind 2019 ontvangen alle eenmanszaken in Nederland een nieuw BTW-nummer voor vermelding op facturen en andere communicatie uitingen zoals websites en briefpapier.

Reden hiervoor is dat het huidige nummer het persoonlijke burgerservicenummer (BSN) van de zelfstandige bevat. Dit maakt het gevoelig voor identiteitsfraude en privacy-schending. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst hierop gewezen en verplicht om met een oplossing te komen. De invoering van de nieuwe BTW-nummers zijn hiervan het resultaat.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de nieuwe BTW identificatienummers geldig. Het oude nummer blijft in gebruik bij de Belastingdienst, je hebt deze dus nog wel nodig bij het doen van je aangifte en andere belastingzaken. Op deze manier kan de interne verwerking bij de Belastingdienst op dezelfde wijze doorlopen.