Middeling inkomen

Heeft u in drie jaar opeenvolgende jaren sterke wisselingen gehad in uw inkomen? Dan kunt u door middeling mogelijk een teruggave krijgen over betaalde inkomstenbelasting.

Hoe werkt middeling?

middeling inkomen

Bij een sterk wisselend inkomen kan het voordeliger zijn om belasting te berekenen over een gemiddelde van drie jaar, dan per individueel jaar. Hiervoor kunt u gebruik maken van de regeling van middeling inkomen. Bij middeling telt u uw inkomen van drie opeenvolgende jaren bij elkaar op en deelt dit door drie. Over dit bedrag wordt dan belasting berekend. Indien dit bedrag meer dan € 545 lager is dan wat u betaald heeft, kunt u een teruggaaf aanvragen.

Voorwaarden middeling inkomen

Voor het toepassen van middeling gelden een aantal voorwaarden. Zo dient u de aanvraag binnen 36 maanden nadat de aanslagen over de betreffende jaren vaststaan in te dienen en geldt middeling alleen over inkomen (uit werk en woning) van box 1. Ook moeten de jaren waarover middeling wordt aangevraagd aaneengesloten zijn en mag het tijdsvak niet overlappen met een eerder middelingstijdsvak. Meer informatie over de voorwaarden vind je op deze pagina van de Belastingdienst. 

Hoe vraag je inkomensmiddeling aan?

Het aanvragen van inkomensmiddeling kan met dit formulier van de Belastingdienst. Natuurlijk kunnen wij dit ook voor je doen. Hulp bij de aangifte of middeling van uw inkomen? Neem contact met ons op: T: 0611091168 / info@duwett.nl