Maatregelen voor ondernemers

Om ondernemers te helpen de Coronacrisis door te komen, heeft de overheid een aantal economische maatregelen aangekondigd. Lijd je als ondernemer of zzp-er omzetverlies ten gevolge van de Corona epidemie, dan kun je waarschijnlijk van één of meerdere regelingen gebruik maken. De volgende maatregelen zijn, of worden op korte termijn, van kracht: 

  1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  2. Noodgeld € 4.000,-
  3. Kwartaalbijstand ZZP-ers
  4. Uitstel van betaling en verlaging boetes
  5. Staatsgarantie lenen door ondernemers MKB/Grote ondernemingen
  6. Microkrediet, later aflossen en rentekorting kleine ondernemingen
  7. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  8. Toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector.
  9. Compensatieregeling getroffen sectoren

Onderstaand overzicht geeft op een overzichtelijke wijze weer wat bovenstaande maatregelen precies inhouden en wat je moet doen om hier aanspraak op te maken:

Maatregelen versie d.d. 18 maart 2020